Statistika - Statistics

Landseer Eests

Esimese nime ja sugupuuga valgemusta leiame Pr. Roussakise juures kennelist v.Kohila. Julia sündis 1936. aastal, isa on Hans v. Landseerheim ja ema on Trude v. Landseerheim, registrinumber NHSB 26754. Pr. Roussakis lahkus Eestist enne sõda ja puudub info, mis sai koertest.

Järgmised nimeliselt-pildiliselt tuvastatavad valgemustad leiame seitsmekümnendate näitusekataloogidest. Need koerad on täna-päeva Venemaa valgemustade newfoundlandi koerte, aga ka (UCI) landseeride taga. Kuna üksikud Vene valgemustad jõudsid enne suurt segadust 90-ndate alguses Eestisse (Jukon, Tafi, Hillary), siis on need koerad ka Eesti landseeride liinides sees. (Märkus - mõned sellised "pääsenud" koerad on läbi Valgevene ka Leedu liinides).

Selgepiirilisema landseeripopulatsiooni tekkest Eestis saame hakata rääkima aastast 1991, mille osas on Eesti Kennelliidus andmed olemas. Esimesed oli impordid Venemaalt** ja Soomest. Selle baasi peal on arenenud kohalik landseeride populatsioon, millele on lisan-dunud hilisemad välisimpordid.

Infot seniste pesakondade, olemasolevate või olnud koerte kohta võib küsida Tõuühingust või antud veebilehe omanikult.

Landseers in Estonia

The first known Landseer in Estonia was probably Julia (b.1936 Hans van Landseerheim & Trude van Landseerheim, NHSB 26754, breeder Herman Lunter) who lived with Mdm. Roussakis (kennel v.Kohila) who left Estonia before WWII started. No informations about dogs.

There were several white and black Newfoundlands in Estonia, who are behind many 'white and blacks' in our Russian lines in seventies. We could find them in old showregisters at that time.

We can talk about Landseerpopulation in Estonia since 1991, when there are first registerings in the database of the Estonian Kennelunion. The first dogs were imports from Russia* and Finland. Based on these dogs local population was built up, plus later imports.

Closer information about litters, Landseers who lived or do live in Estona can be asked from the Breed Club or from the owner of this site.