Tõuühing. Breed Club.

Eestis esindab LANDSEERE Eesti Landseeride Tõuühing

http://www.landseeriklubi.ee/

Landseers are officially represented by The Estonian Landseer Club in Estonia.

Ajalugu:

 • Varem olid landseeriomanikud Eesti Newfoundlandi Koerte ja Landseeride Tõuühingu koosseisus.
 • 2008. a. loodi Eesti Landseeriklubi.
 • 2011.a. formeeriti 'Eesti Landseeriklubist' 'Eesti Landseeride Tõuühing', mille liikmeks arvati vastava ühingutevahelise kokku-leppe järgi kõik Eesti Newfoundlandi Koerte ja Landseeride Tõuühingu koosseisus olnud landseeriomanikud.

Miks peaks olema Tõuühingu liige?

Ega ei peagi! Tõuühing on abiks nii oma liikmetele kui ka landseeriomanikele või huvilistele, kes pole ühingu liikmed.

Pragmaatiliselt võttes on tõule vaja ühingut selleks, et organiseerida üritusi (erinäitused, tõuspetsiifilised koolitused), mida saab teha vaid vastavat tõugu Eesti Kennelliidus ametlikult esindav organisatsioon.

Pisut laiemalt vaadates ühendab Tõuühing neid landseerihuvilisi, kes tahavad pisut rohkem panustada selle imelise tõu arengusse Eestis. On vaja hallata nii veebilehekülge, vastata küsimustele, abistada-nõustada huvilisi - selleks on vaja tegijaid, aega ja raha.

Kui tahad anda ka oma panuse - liitu! Kuid võid anda panuse ka liitumata.

Kõige alus on, et eesmärgiks on TÕUG ja mitte inimese EGO.

Mida teeb ühing?

 • Püüab olla pädevaks patneriks Eesti Kennelliidule landseerialastes küsimustes.
 • Püüab olla asjalikuks abiliseks Eesti landseeriomanikele ja -huvilistele, aitab leida vastuseid küsimustele.
 • Annab infot paaritusvõimaluste kohta.
 • Annab infot pesakondade kohta Eestis, soovi korral nõustab, kui on huvi tuua kutsikas välismaalt.
 • Korraldab nii kuulekus-, näituse- kui tõu erikoolitusi.
 • Korraldab mitmesuguseid üritusi - suve- ja talvepäevi, jalutuskäike siin-seal, jne.
 • Korraldab tõu erinäitusi. Tore on, et saab teha neid koos seotud tõugudega - kambakesi tuleb paremini välja.
 • jne